18 พ.ย. 59 - ประชาสัมพันธ์การรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  งวดตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  2557  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  2558  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๙  พ.ศ. ๒๕๕๓  การตรวจสอบพัสดุประจำปี  ข้อ  ๑๔๘  นั้น

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศการรายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan0037.pdf)scan0037.pdf[ ]3608 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง