12 ต.ค. 59 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ภายในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)


ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ภายในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองสถาปัตย์
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะก่อสร้าง

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์

รายละเอียดปรากฎตามลิงค์แนบท้าย
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59095105218&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

 

 
 
 
 
 
 

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง