14 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งตามรอบระยะเวลา และตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งตามรอบระยะเวลา และตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งตามรอบระยะเวลา และตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน
 
                    ๑.  เปลี่ยนลูกลอกสานพานไทม์มิ่ง จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒.  เปลี่ยนลูกลอกสานพานตัวตั้ง จำนวน ๑ ชุด  
                    ๓.  เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง  จำนวน ๑ ชุด  
                    ๔.  เปลี่ยนซีลเพลาลูกเบี้ยว จำนวน ๑ ชุด  
                    ๕.  เปลี่ยนซีลเพลาข้อเหวี่ยง จำนวน ๑ ชุด  
             ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๙๙.๙๐ บาท (แปดพันเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)