13 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบคลัช และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบคลัช และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบคลัช และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    ๑. ค่าแรงยกเกียร์ เปลี่ยนแผ่นคลัช-ซุ้มคลัช-ลูกปืนคลัช (เปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มคลัชบน และคลัชล่าง) จำนวน ๑ ครั้ง 
                    ๒. ค่าแรงเจียรปลายวิน (วินท้ายเครื่อง) จำนวน ๑ อัน  
                    ๓. เปลี่ยนแผ่นคลัช ไททรันแท้ MN110718T 9"x23Tx26MM.  จำนวน ๑ แผ่น  
                    ๔. ซุ้มคลัช ไททรันแท้ MD723544T จำนวน ๑ อัน  
                    ๕. ลูกปืนคลัช ไททรันเครื่อง ๒๕๐๐ แท้ MN171419VT จำนวน ๑ ตับ  
                    ๖. ลูกปืน ๒ ฝายายาง ๖๒๐๓ VV KOYO 17x40x12 จำนวน ๑ ตับ  
                    ๗. น้ำมันเกียร์ จำนวน ๓ ลิตร  
                    ๘. ชุดซ่อมคลัชบน ไททรัน SK30941 5/8" จำนวน ๑ ชุด  
                    ๙.  ชุดซ่อมคลัชล่าง ไททรัน  ไซเก็น SK46711 3/4" จำนวน ๑ ชุด  
                    ๑๐. น้ำมันเบรค ๐.๕ ลิตร เชลล์สีเหลือง จำนวน ๑ กระป๋อง  
            ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบุญสม เรืองราย (อู่เพื่อนยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๔๔.๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)