3 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๕

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                
จ้างเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ และเสื้อชูชีพ จำนวน
๑ ลำ เพื่อนำกระทบกาบกล้วยไปลอยในแม่น้ำแม่กลอง ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดท้องคุ้ง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามกำหนดการที่กำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีระยุทธ อธิโรจน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง