ประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำสือประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์"  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดตามที่แนบ

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)