20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ 
ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C650 รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๕-๐๐๒๐ ดังนี้
                    ๑.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีดำ) จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๒.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีเหลือง) จำนวน ๑ ตลับ 
                    ๓.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีชมพู) จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๔.  หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีฟ้า) จำนวน ๑ ตลับ  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง