3-2-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบมี อ.ย. (สวอปจมูก) จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบมี อ.ย. (สวอปจมูก) จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบมี อ.ย. (สวอปจมูก) จำนวน ๘๐ กล่อง (๕ ชุด/กล่อง)  รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ ชุด  โดยมีของแถมเป็นชุดตรวจฯ อีกจำนวน ๒๐ กล่อง (๕ ชุด/กล่อง)  รวมชุดตรวจทั้งสิ้น ๕๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง