2 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทสเปร์ยแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทสเปร์ยแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทสเปร์ยแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ขนาด ๕,๐๐๐ มล.ล./แกลลอน จำนวน ๕ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๕๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง