29 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๒ - ๓๐,๐๐๐ กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๒ - ๓๐,๐๐๐ กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๒ - ๓๐,๐๐๐ กม.) จำนวน ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    ๑. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ๑๐๐% จำนวน ๒ แกลลอน  
                    ๒. เปลี่ยนสกรูถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ ชิ้น  
                    ๓. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ ลูก  
                    ๔. เปลี่ยนกรองอากาศตู้แอร์ จำนวน ๑ ลูก  
                    ๕. เปลี่ยนน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด จำนวน ๑ ขวด  
                    ๖. เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ขวด  
                    ๗. เปลี่ยนผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ขวด  
                    ๘.  เปลี่ียนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ ชิ้น  
                    รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ QM๖๔๑๑๒๓๐๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ <u>ฟรีค่าบริการและค่าแรง</U> เนื่องจากอยู่ในระยะประกันตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๒ รอบ ๓๔,๐๐๐ กม. หรือ ๒๖ เดือนแล้วแต่อย่างใดถึงก่อน) จากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้รับมอบรถยนต์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๘.๘๗ บาท (สี่พันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง