12 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑.  หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL จำนวน ๘ ตลับ  
                    ๒.  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๕ ตลับ  
                    ๓.  หมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๕ ตลับ  
                    ๔.  หมึกพิมพ์ HP LaserJet ๓๕A (CB๔๓๕A)  (สีดำ) จำนวน ๕ ตลับ  
              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง