10 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน

                ๑. เปลี่ยนซัมเมอร์ท ยี่ห้อแฟนกิ้ง ขนาด ๓ แรงม้า ๒ สาย ๒๒๐V แรงดันสูง พร้อมใบพัดปั๊ม ขนาด ๒๐ ใบพัด ยี่ห้อแฟนกิ้ง (ของใหม่) จำนวน ๑ ชุด  
                ๒. น้ำยาอิเวอร์เทค ทาเกลียวกันคลาย จำนวน ๑ กระป๋อง 
                ๓. เทปพันเกลียว จำนวน ๕ ม้วน  
                ๔.  ค่าแรงชักขึ้นลงเปลี่ยนใบพัดปั๊มน้ำและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เผดิมศักดิ์ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๓๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง