13 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  ปะผูพ่นสีขอบกระจกหน้าและพ่นสีหลังคา  จำนวน ๑ บาน  
                    ๒.  เปลี่ยนยางขอบกระจกหน้า  จำนวน ๑ เส้น  
                    ๓.  เปลี่ยนกาวกระจกหน้า จำนวน ๑ ชุด  
                    ๔.  เปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างและบน จำนวน ๔ ลูก  
                    ๕.  เปลี่ยนบูชปีนกล่าง จำนวน ๒ ชุด  
                    ๖.  เปลี่ยนฝากระโปรง (ใหม่) พร้อมพ่นสี จำนวน ๑ ชิ้น  
                    ๗.  เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง จำนวน ๓ ลูก  
                    ๘.  เปลี่ยนลูกหมากคันชัก จำนวน ๔ ลูก  
                    ๙.  ค่าแรงงานซ่อมและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  
                     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวีระโชติ วิเชียรโชติ (อู่วีระโชติยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง