22 ก.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประเภทสมุดลงนามถวายพระพร จำนวน ๑ เล่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประเภทสมุดลงนามถวายพระพร จำนวน ๑ เล่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สมุดลงนามถวายพระพร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ x ๓๒ ซม. หน้าปกสีทอง ด้านในเป็นกระดาษขนาด ๑๐๐ แกรม พิมพ์อักษร ข้าพระพุทธเจ้า.... จำนวน ๑๔ แถว/หน้า จำนวน ๑ เล่ม (ไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/เล่ม) จำนวน ๑ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377QR Code
อบต.แพรกหนามแดง