28 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ งาน 
รายละเอียดตามใบเสนอราคา เล่มที่ ๐๑ เลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้
                    ๑.  เปลี่ยนชุดซิล จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒.  เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก (รถขุด) จำนวน ๑ แกลลอน  
                    ๓. ค่ารถและค่าแรงบริการ จำนวน ๑ งาน  
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๔ บาท หักส่วนลดค่าแรง (พิเศษ) เป็นเงิน ๔๐๐ บาท และหักส่วนลดอะไหล่ เป็นเงิน ๘๖๔ บาท คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ ๕,๒๔๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง