ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่องมอบอำนาจให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แพรกหนามแดง

ตามที่ นายประพันธ์ หยุดแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการทางทะเบียนในโฉนดที่ดิน โฉนดเลขที่ 20429 เลขที่ดิน 305 หน้าสำรวจ 741 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีชื่อนายประพันธ์ฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิื ให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยการอุทิศทีดินแปลงดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยนายทวีป อมศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มอบอำนาจให้นายพิเชฐ จันทร์จำรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเกี่ยวกับการรับการให้ที่ดิน โฉนดเลขที่ 20429 เลขที่ดิน 305 หน้าสำรวจ 741 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377QR Code
อบต.แพรกหนามแดง