8 ก.ย. 63 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง (เลขที่โครงการ : 630814215795)  กับ  นายอภิชัย  พันผูก ผู้รับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2563  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 49,500 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 13 กันยายน 2563 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

                   บัดนี้  นายอภิชัย  พันผูก ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง (เลขที่โครงการ : 630814215795)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0027.pdf)Scan0027.pdf[ ]310 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง