ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 -2563) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563ช้แผนอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ และดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) ครั้งที่ 1/2563  เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)