ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากประกาศปรับปรุงโครงสร้างเป็น อบต.ประเภทสามัญ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล จาก อบต.ขนาดกลาง เป็น อบต.ประเภทสามัญ จึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)