7 พ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์แนบทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการชำระภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง