9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน 

               (๑)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีดำ) (K)                   จำนวน  ๖  ตลับ ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีฟ้า) (C)                   จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีชมพู) (M)                จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท        
               (๔)  หมึกพิมพ์ OKI C๓๐๑dn (สีเหลือง) (Y)               จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๕)  หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL            จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑.๒๙๐ บาท 
               (๖)  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL       จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท
               (๗)  หมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL         จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท
               (๘)  หมึกพิมพ์ - สีฟ้า HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL           จำนวน  ๔  ตลับ ๆ ละ ๗๔๐ บาท  
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๔๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง