7 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิดอินฟาเรด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง จากที่ทำการ (เดิม) มายังที่ทำการ (ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด อินฟาเรด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง จากที่ทำการ (เดิม) มายังที่ทำการ (ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  

                   จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด อินฟาเรด จำนวน 4 เครื่อง รหัสพัสดุ 495-51-0001 ถึง 495-51-0004 พร้อมอุปกรณ์ จากอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162                  หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง มาติดตั้งบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามจุดติดตั้งดังนี้

                   -  จุดที่ 1  รหัสพัสดุ 495-54-0001      บริเวณมุมขวาของอาคาร หันหน้ากล้องไปยังถนนทางเข้า อบต.แพรกหนามแดง

                   -  จุดที่ 2  รหัสพัสดุ 495-54-0002      บริเวณด้านหน้าอาคาร หันหน้ากล้องไปยังบริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง

                   -  จุดที่ 3  รหัสพัสดุ 495-54-0003      บริเวณมุมซ้ายของอาคาร หันหน้ากล้องไปยังด้านหน้าอาคาร

                   -  จุดที่ 4  รหัสพัสดุ 495-54-0004      บริเวณมุมซ้ายของอาคารด้านข้างผนังห้องระหว่างห้องทำงานนายก อบต. และห้องรับรอง หันหน้ากล้องไปยังโรงจอดรถหน้าอาคาร ศพด.ต.แพรกหนามแดง

                   (รายละเอียดตามแผนผังที่ อบต.แพรกหนามแดง และปรับมุมกล้องให้เหมาะสม)

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางอุษมณีย์  ทองอยู่คง  (ร้านบุญสหะกล้องวงจรปิด)  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,160 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    ทั้งปวง

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง