7 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง และจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง และจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๒ ถัง ๆ ละ ๑๕ ปอนด์ สำหรับถังดับเพลิง รหัสพัสดุ ๔๗๒-๖๑-๐๐๑๐ และ ๔๗๒-๖๑-๐๐๑๑ จำนวน ๒ ถัง ๆ ละ ๖๐๐ บาท (ราคาปอนด์ละ ๔๐ บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมพล เคมีไฟร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง ๆ ละ ๑๕ ปอนด์ พร้อมน้ำยาดับเพลิง จำนวน ๕ ถัง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมพล เคมีไฟร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง