28 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย, ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. และพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อธงชาติไทย, ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. และพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ธงชาติไทย ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. <s>จำนวน ๑๒ ผืน</s> จำนวน ๑๒ ผืน ๆ ละ ๔๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ เจ้าของกิจการ / ผู้ขาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.<s> จำนวน ๑๒ ผืน</s> จำนวน ๑๒ ผืน ๆ ละ ๖๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ เจ้าของกิจการ / ผู้ขาย 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. พานพุ่มดอกประดิษฐ์ โทนสีม่วง ทรงกลม (ไม่มีตราสัญลักษณ์) <s>จำนวน ๒ พาน</s> จำนวน ๒ อัน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ (ขายปลีก) 
โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ เจ้าของกิจการ / ผู้ขาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง