28 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับเทียม หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับเทียม หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
 
              ปรับเกรดพื้นทางเดิมและลงวัสดุหินคลุก ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๕๐ เมตร หรือพื้นที่ซ่อมไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตร.ม. ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียดตามใบเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง โดย นายภาณุพงศ์ ศรีกำเหนิด ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
(รายละเอียดปรากฎตามประกาศเอกสารแนบท้าย)
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง