ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ (เพิ่มเติม)

ด้วย อบต.แพรกหนามแดง และทีมไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบลจะออกหน่วยให้บริการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561

ณ จุดบริการดังนี้

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.   ณ  ศาลาวัดคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง , เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง, เวลา 13.30 - 15.00 น.  ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แพรกหนามแดง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมูที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง

โดยให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบนำบัตรประชาชนฉบับจริงมารับบัตรสวัสดิการด้วยตนเอง กรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการจะนำไปมอบให้ที่บ้านพักอาศัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan0343.pdf)scan0343.pdf[ ]681 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง