26 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น              

                   ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในตู้ควบคุมคอยล์ร้อน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ HAIER ระบบ INVERTER ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ดังนี้

                    (๑)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทลระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นต์เซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง  จำนวน  ๑  ชุด   
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (๒)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๙  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทลระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นต์เซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง  จำนวน  ๑  ชุด
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (๓)  เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐  ดังนี้
                            -  เปลี่ยนสายไฟที่หนูกัดชำรุดทั้งหมด  จำนวน ๑ ชุด
                            -  ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ ชุด
                    (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารใบเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้าย)
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริพร แสงอุกรณ์ (ร้านสามารถอีเล็คทริค) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๒.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง